narty zjazdowe

buty narciarskie

deski snowboardowe snowboardy

buty snowboardowe

zobacz kategorię akcesoria

zobacz zakładkę promocje

zobacz zakładkę serwis

zobacz zakładkę kontakt

Producenci

Regulamin

Sklep internetowy skipunkt.pl, prowadzony jest przez SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 52/6, 35-232 Rzeszów, NIP 8181733206, REGON 523953287, telefon 579 471 070, adres e-mail: narty@resrowery.pl 

I Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego skipunkt.pl (dalej również „Sklep”), składania zamówień, sposobów dostaw oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.

2. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder, prowadzi sprzedaż detaliczną używanych nart, snowboardów, butów narciarskich, butów snowboardowych oraz akcesoriów narciarskich drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Sklep.

3. Produkty oferowane w Sklepie są używane , wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty inne niż używane są w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości oznaczone w opisie oraz w nazwie wyszukiwanego produktu w Sklepie.

4. Wszystkie produkty używane objętę są prawem rękojmi obowiązującym na terenie Polski. Wszystkie produkty nowe posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

5. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w specyfikacji (opisie) produktu. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy opisem produktu w Sklepie, a faktycznie posiadanym modelem w zakresie elementów składowych takich jak np. model wiązania, a także odcienia koloru wynikającego z różnicy w wyświetlaniu tych kolorów na monitorach różnych producentów, wszelkie kwestie sporne związane z przedmiotowymi rozbieżnościami będą rozwiązywane w sposób najdalej korzystny dla konsumentów.

 

II Składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja zamówień.

1. Klienci mają możliwość korzystania z zakupów poprzez stronę skipunkt.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder, drogą mailową. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. O dostępności towaru informują statusy podane przy każdym produkcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Zamówione towary, których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, które nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy. Składając zamówienie należy pamiętać, że termin otrzymania przesyłki równa się czasowi realizacji zamówienia powiększonemu o czas dostawy.

4. Produkty w dziale wyprzedaż/promocje/outlet są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiana jest faktura bez VAT lub paragon.

6. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym.

7. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:
· za pobraniem – gotówką kurierowi lub przy odbiorze towaru,
· odbiór osobisty w sklepie (odbiór 3 dni od daty złożenia zamówienia)
· przelewem – zamówienie realizowane jest w dniu zaksięgowania przelewu na rachunku firmowym sklepu (płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia),
· ratalnie – za pośrednictwem platformy Przelewy24 (Alior Bank i mBank) oraz bezpośrednio banku BGŻ BNP Paribas.
· poprzez platformę Przelewy24

· operatorem płatności natychmiastowych jest Blue Media S.A. 

· typy obsługiwanych kart płatniczych to VISA, Visa Electron, Maestro, MasterCard oraz  MasterCard Electronic.

8. Zamówienie nieodebrane w terminie 3 dni, zostanie anulowane, po uprzednim wyznaczeniu konsumentowi odpowiedniego terminu do zapłaty lub odbioru towaru. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

9. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich – InPost, DPD, FedEx, UPS, GLS, DHL. Koszty dostawy zaprezentowane zostały na karcie danego produktu. Sugerujemy sprawdzenie stanu opakowania przesyłki, a w przypadku widocznego uszkodzenia nie odbieranie przesyłki lub otworzenie przesyłki w obecności kuriera. W takiej sytuacji kurier powinien spisać protokół, na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja. Bardzo prosimy poinformować nas o zaistniałej sytuacji, a także przesłania nam skanu/zdjęcia protokołu szkody – ułatwi nam to wyegzekwowanie od firmy kurierskiej odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości przedłożymy wszelkich starań, aby nowy, pozbawiony wad towar pojawił się u Państwa jak najszybciej.

10. W przypadku odbioru osobistego prosimy o kontakt celem ustalenia miejsca i terminu odbioru towaru, w przeciwnym razie Sklep wskaże odpowiednie miejsce odbioru zamówienia. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, może zaistnieć brak dostępności danego sposobu dostawy / płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Niektóre towary można odebrać jedynie osobiście, o czym Sklep informuje w sposób wyraźny w opisie produktu.

11. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5 500 PLN niezbędna jest częściowa lub pełna przedpłata. Wynika to z faktu, iż firma kurierska nie obsługuje usługi płatność przy odbiorze powyżej w/w kwoty. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru w jednym ze sklepów stacjonarnych.

 

III Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, będąc w myśl Kodeksu Cywilnego Konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), albo będąc „Przedsiębiorcą na prawach konsumenta” (tj. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument oraz „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” ma prawo do powyższego zwrotu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu.

2. W przypadku zakupu poprzez system ratalny prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny obowiązuje według terminu ustawowego, czyli do 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

3. Zastrzega, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić tj:
· o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, a Klient został o tym wyraźnie poinformowany;
· w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. montaż koła);
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. maski antysmogowe pakowane w blistry lub zapieczętowane);
· w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
· w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
· gdy dotyczy dostarczania dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,
· gdy upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki, może zostać złożone w formie elektronicznej na e-mail sklep@resrowery.pl, pisemnej, a także przy użyciu formularza dostępnego w panelu klienta.

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj

6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sklepowi przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący. Konsument albo „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” odstępujący od umowy w rozumieniu pkt 1. powyżej ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, oraz różnicy kosztów przesyłki pomiędzy wybranym kosztem przesyłki do konsumenta a najniższym dostępnym w dostawie.

8. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

IV Zwrot należności Klientom

1. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
· anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
· zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
· zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane z magazynu Sklepu i było uprzednio opłacone z góry;
· uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

V Reklamacje

1. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad.

2. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w okresie 2 lat od daty wydania towaru.

4. Reklamacja powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki), może zostać złożona w formie elektronicznej na e-mail narty@resrowery.pl, pisemnej, a także przy użyciu formularza dostępnego w panelu klienta.

5. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać informacje wystarczające do prawidłowego zidentyfikowania osoby zgłaszającej, zakupionego produktu oraz okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.

6. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od konsumenta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder niezwłocznie zawiadomi konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nr telefonu podane w reklamacji.

7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami albo w sytuacji, gdy Klientem Sklepu jest „Przedsiębiorca na prawach konsumenta”, strony umowy sprzedaży wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 zdanie pierwsze w związku z art. 556 4 Kodeksu Cywilnego. Czas rozpatrywania reklamacji dla przedsiębiorców oraz „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, tj. w sprawach niedotyczących dochodzenia uprawnień z rękojmi, wynosi do 30 dni od zgłoszenia reklamacji na piśmie w punkcie, w którym dokonano zakupu.

VI Gwarancja

1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.

2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym rozstrzygnięciu reklamacji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych w naszym Sklepie, objętych gwarancją, możecie Państwo – zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem – skontaktować się z nami. Zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego tutaj. Skorzystanie ułatwi komunikację oraz w znaczący sposób przyspieszy obsługę reklamacji. W przypadku uznania reklamacji powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Sklepu. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

3. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres. W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa.

4. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi Sklep.

VIII Warunki świadczenia usług i ochrona danych osobowych.

1. Dla prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu konieczne jest zapewnienie przez konsumenta we własnym zakresie narzędzi pracy niezbędnych do korzystania ze Sklepu tj.: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, Adobe Flash Player oraz wtyczka Adobe Acrobat potrzebna do otwierania dokumentów w formacie pdf.

2. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder przetwarza dane osobowe konsumentów wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji usług objętych niniejszym Regulaminem.

3. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

4. SkiPunkt Rzeszów Piotr Świder jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o jakich mowa w Regulaminie.

5. Podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji usług.

6. Podmiot danych osobowych może w każdej chwili zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

7. W razie wszelkich uchybień podmioty danych osobowych mają możliwość wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego.

8. Pliki “Cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę która je utworzyła. Pliki cookies używane w Sklepie umożliwiają wyświetlanie treści dostosowanych do potrzeb użytkownika. Pozwalają także badać upodobania użytkowników poprzez tworzenie statystyk, a tym samym podnosić jakość usług oferowanych przez serwis internetowy.

9. Każdy usługobiorca danego serwisu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu, w tym w szczególności za zawartość i formę zamieszczanych treści, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl